Mặt nạ phòng độc 3M 3301K

Ưu điểm nổi bật nhất của mặt nạ này là lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, hơi acid, môi trường hóa chất, dầu khí, dung môi, xăng dầu…. Phù hợp sử dụng trong môi trường hóa chất, chà nhám, hàn… tăng tuổi thọ phin lọc và tăng hiệu quả của phin lọc.

Bình luận

Bình luận