Vợt Muỗi Cao Cấp Ldk.ai

Hai lớp ngoài cách điện được thiết kế mắt lưới to hơn để muỗi và côn trung bay qua vào lớp lưới bên trong. Giúp hạn chế khả năng bạn bị giựt khi chạm tay vào mặt vợt. Lớp lưới bên trong là nơi phóng điện cao tần làm chết và tê liệt muỗi, được thiết kế lỗ nhỏ để muỗi dễ dàng tiếp xúc và bị giật.

Bình luận

Bình luận