Quảng cáo – Hợp tác - 1

VietReview là gì?

Là website cung cấp các đánh giá chi tiết và xác thực về mọi sản phẩm, tiện ích dựa trên các phân tích, xác minh kỹ lưỡng của đội ngũ phát triển.

Sức mạnh của Vietreview

Nhắm mục tiêu đến người dùng có nhu cầu mua hàng

Quảng cáo – Hợp tác - 2 Vietreview là nơi người dùng tham khảo, so sánh trước khi đi đến quyết định mua hàng

Người dùng chính của Vietreview sẽ có xu hướng tìm kiếm những từ khóa như sau: “Top X sản phẩm”, “sản phẩm tốt nhất”,…. Những sản phẩm có đánh giá tốt trang trang sẽ tạo sự uy tín và động lực thúc đẩy người dùng tiến đến hành động mua sản phẩm cao hơn.

Quảng cáo – Hợp tác - 3Xây dựng thương hiệu bằng những đánh giá khách quan, chính xác

Những sản phẩm được đưa lên trang đánh giá phải thông qua quá trình kiểm duyệt, phân tích gắt gao của đội ngũ chuyên gia. Đảm bảo rằng tính khách quan nhất, chính xác nhất, nhằm mang lại lợi ích cho người dùng.

Quảng cáo – Hợp tác - 4Kết quả tìm kiếm top 1

Những sản phẩm được đưa lên trang đánh giá phải thông qua quá trình kiểm duyệt, phân tích gắt gao của đội ngũ chuyên gia. Đảm bảo rằng tính khách quan nhất, chính xác nhất, nhằm mang lại lợi ích cho người dùng.

Tỉ lệ mua hàng cao thông qua kênh đánh giá

Quảng cáo – Hợp tác - 5 ​Tăng động lực mua hàng bằng cách cộng tác với các Social Networking Service

Quảng cáo – Hợp tác - 6

​Giới thiệu khuyến mãi

Các chương trình khuyến mãi được đánh giá trên trang có tỉ lệ tham gia mua hàng cao hơn với quảng cáo khuyến mãi thông thường.

Quảng cáo – Hợp tác - 7

Menu quảng cáo

#1 Top vị trí sản phẩm                                   #2 Bài viết PR sản phẩm

Quảng cáo – Hợp tác - 8

Dữ liệu người dùng

Quảng cáo – Hợp tác - 9

Quy trình tiếp nhận Quảng cáo

1. Chuẩn bị

Quảng cáo – Hợp tác - 10

2. Xuất bản quảng cáo

Quảng cáo – Hợp tác - 11

2. Sau khi xuất bản

Quảng cáo – Hợp tác - 12

Liên hệ quảng cáo

  • Phone/Zalo: 096.280.1745