Quảng cáo – Hợp tác

Bảng giá quảng cáo

1. Bài viết thông thường

  • Mục đích: PR sản phẩm, quán xá, Guest Post, …
  • Số lượng link: 2 link
  • Thời hạn: Vĩnh viễn

Bài viết PR giày Bitis

Quảng cáo - Hợp tác 1

Bài viết PR – Review quán Buffer Kichi Kichi

Quảng cáo - Hợp tác 2

2. Book vị trí trong bài review có sẵn

Quảng cáo - Hợp tác 3
  • Vị trí: Top 1
  • Số lượng link: 1 link

3. Chèn link trong bài viết có sẵn

  • Số lượng: 1 link
  • Thời hạn: 6 tháng

Quy trình tiếp nhận quảng cáo

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Quảng cáo - Hợp tác 4

Bước 2: Chuẩn bị xuất bản quảng cáo

Quảng cáo - Hợp tác 5

Bước 3: Xuất bản và kiểm duyệt

Sau khi xuất bản, VietReview sẽ gửi link bài viết đến khách hàng kiểm tra lại lần cuối.

Bước 4: Thanh toán